1960_135_145
Supruga ambasadora Gane Kumaha, na prijemu kod Jovanke Broz

Dodatne informacije
Komentari