1960_139_0177
Poseta predsednika Sudana Ibrahima Abuda: na aerodromu u Batajnici, za vreme vazduhoplovnog programa