1961_148_0037
Poseta predsednika Gvineje Ahmeda Seku Turea: u Statisti?kom centru u Beogradu

Komentari