Dolazak u zemlju iz posete zemljama Afrike: prijem na Brionima za mornare i pripadnike raznih službi, koji su bili na putu u Africi sa predsednikom Titom