1961_166_114
Dolazak u zemlju iz posete zemljama Afrike: prijem na Brionima za mornare i pripadnike raznih slu?bi, koji su bili na putu u Africi sa predsednikom Titom