1961_166_181
Dolazak u zemlju iz posete zemljama Afrike: pozdravljanje sa ?lanovima diplomatskog kora na do?eku u Beogradu