1961_170_061
Poseta predsednika Indonezije Ahmeda Sukarna: za vreme potpisivanja ugovora o vojno-tehni?koj saradnji izme?u Jugoslavije i Indonezije