1961_170_082
Poseta predsednika Indonezije Ahmeda Sukarna: na sve?anom prijemu u indone?anskoj ambasadi, prilikom prijema odlikovanja