1961_172_117
Proslava Dana borca u Titovom U?icu: odlazak sa Palisada i do?ek pred omladinskim logorom "U?i?ka republika" na Beloj zemlji