1961_183_020
Poseta Egiptu: do?ek na aerodromu u Kairu, susret sa predsednikom Naserom i rukovodiocima UAR, obilazak po?asne jedinice, pozdravljanje sa vojnim rukovodiocima i osobljem jugoslovenske ambasade