1962_190_089
Poseta Sudanu: prilikom razgledanja vodoskoka u rezidenciji predsednika Abuda i prilikom ?etnje ulicama Kartuma