Prijem ordena heroja socijalističkog rada u Prezidijumu Narodne skupštine