1963_212_114
Predstavnici Kabineta predsednika republike, Direkcije i Garde ?estitaju 71. ro?endan predsedniku Titu