Prijem ameri?kog pisca D?ord?a Seldesa, sa suprugom