Prijem američkog pisca Džordža Seldesa, sa suprugom