1948-49_002_016
Prijem ameri?kog pisca D?ord?a Seldesa, sa suprugom

Dodatne informacije
Komentari