1963_222_040
Do?ek u Robertsfildu, na putu u Latinsku Ameriku, na kome su bili potpredsednik Liberije Tolbert i supruga predsednika Tabmena; u obilasku planta?a kau?uka, fabrike sirove gume i odlazak iz Robertfilda