1963_223_054
Poseta Brazilu: prilikom predaje odlikovanja predsedniku Gularu, sa sve?anog prijema i ve?ere u ?ast predsednika Gulara i njegove supruge