Prijem delegacije Osnivačkog kongresa rezervnih oficira Jugoslavije