1963_225_008
Poseta ?ileu: sve?ana sednica Univerziteta u Santijagu i progla?enje predsednika Tita za po?asnog doktora nauka