1963_231_072
Boravak u SAD-u: u ?etnji sa predsednikom Kenedijem i njegovom porodicom i odlazak iz Va?ingtona