1963_231_088
Boravak u SAD-u: Jovanka Broz u ?etnji, prilikom obilaska znamenitosti Vilijamsburga

Dodatne informacije
Komentari