1963_232_057
Boravak u SAD-u: Jovanka Broz u poseti Umetni?koj galeriji u Njujorku

Dodatne informacije
Komentari