1963_234_120
Poseta rumunske dr?avno-partijske delegacije predvo?ene Georgi De?om: sve?ani prijem i ve?era, koju su u "Metropolu" priredili ?lanovi rumunske delegacije