Jugoslovenski funkcioneri na ispra?aju iz Ranguna, na palubi "Galeba"