1955_40_0241
Jugoslovenski funkcioneri na ispra?aju iz Ranguna, na palubi "Galeba"

Dodatne informacije
Komentari