1957_072_098
Počasna straža pored odra Moše Pijade u Saveznoj skupštini

Komentari