1948-49_002_029
Sve?ana sednica Slovenske akademije znanosti i umetnosti, prilikom progla?enja za po?asnog ?lana