Druga konferencija nesvrstanih u Kairu: prijem predsednika Sudana Ibrahima Abuda