1964_254_0068
Druga konferencija nesvrstanih u Kairu: prijem predsednika Sudana Ibrahima Abuda

Dodatne informacije
Komentari