Druga konferencija nesvrstanih u Kairu: prijem predsednika Revolucionarnog saveta Sirije Amin el Hafeza