1964_254_0092
Druga konferencija nesvrstanih u Kairu: prijem predsednika Revolucionarnog saveta Sirije Amin el Hafeza

Dodatne informacije
Komentari