1952_017_061
Prijem Eleri Hantingtona, nekada?njeg ?efa ameri?ke vojne misije pri Vrhovnom ?tabu i ambasadora SAD D?ord?a Alena

Dodatne informacije
Komentari