1965_261_077
Na ru?ku u odmarali?tu Crvenog krsta u Slavonskoj Orahovici, koji je u ?ast predsednika Tita i Petra Stamboli?a priredio predsednik skup?tine Sreza Gojko Prodani?