U rumunskoj ambasadi prilikom upisivanja u knjigu ?alosti, povodom smrti Georgi Georgija De?a