1965_262_086
U rumunskoj ambasadi prilikom upisivanja u knjigu ?alosti, povodom smrti Georgi Georgija De?a

Dodatne informacije
Komentari