1965_266_084
Poseta Al?iru: ?etnja Jovanke Broz i razgledanje grada Konstantin, u dru?tvu supruge prefekta grada gospo?e Gala?

Dodatne informacije
Komentari