1952_017_131
Sve?ana akademija u Narodnom pozori?tu povodom Dana armije, referent general-potpukovnik Voja Nikoli?