1965_268_022
Poseta Egiptu: zvani?ni razgovori delegacija UAR i Jugoslavije

Dodatne informacije
Komentari