1965_272_002
Sve?ani ispra?aj sa aerodroma "Beograd", prilikom odlaska u zvani?nu posetu ?ehoslova?koj i DR Nema?koj

Komentari