1965_272_047
Poseta ?ehoslova?koj: odlazak u rezidenciju i pozdravi gra?ana na ulicama Praga

Dodatne informacije
Komentari