1965_273_196
Poseta ?ehoslova?koj: na ru?ku koji je u ?ast predsednika Tita priredio sekretar oblasnog komiteta KP? Plzena, Jan Kuba

Dodatne informacije
Komentari