1965_277_006
Poseta DR Nema?koj: Jovanka Broz u razgledanju zgrade u kojoj je 1945. godine odr?an sastanak ?efova savezni?kih dr?ava i prilikom razgovora sa predstavnicama ?enskih organizacija iz Potsdama