1965_291_162
Poseta poljske delegacije, na ?elu sa Gomulkom i Cirankijevi?em: nastavak jugoslovensko-poljskih razgovora u Dobanovcima