1965_291_179
Poseta poljske delegacije, na ?elu sa Gomulkom i Cirankijevi?em: potpisivanje jugoslovensko-poljskog kominikea i na terasi Belog dvora