1966_299_156
Do?ek na aerodromu u Sur?inu, na povratku iz posete Rumuniji: govor u zgradi aerodroma

Komentari