Poseta ?ibeniku: sve?ani ru?ak u hotelu "Jadran", koji je priredio predsednik op?tine Jakov Grubi?i?