1966_310_040
Poseta kralja Norve?ke Olafa V: poseta nuklearnom institutu "Boris Kidri?" u Vin?i

Komentari