1967_328_048
Prijem predsednika Me?unarodne unije za turizam Artura Oloa i dobitnika Nobelove nagrade za mir ?or?a Pira