1967_335_130
Poseta predsednika Kameruna Ahi?oa: povratak predsednika Kameruna na Brione, sa puta po Sloveniji