Prijem Mahmuda Rijada, ministra inostranih poslova UAR